V úterý 3. listopadu proběhly volby Výboru odborové organizace. Volební komise konstatovala, že volby proběhly v souladu s Volebním řádem a jsou platné. Do Výboru byli zvoleni všichni kandidáti, tedy:

  • Jan Dvořák
  • Kamil Houška
  • Jan Hovorka
  • Lukáš Kučera
  • Tomáš Labecký
  • Karel Petrů
  • Marie Rajtrová
  • Lubomíra Zamborská

Nový Výbor se ke svému prvnímu jednání sešel ve středu 11. listopadu 2020. Na programu byla mj. volba předsedy, místopředsedy a hospodáře organizace.

Na předsedu kandidovali Jan Dvořák a Jan Hovorka, zvolen byl Jan Dvořák.

Na místopředsedu kandidoval Jan Hovorka a byl zvolen.

Na hospodáře kandidoval Lukáš Kučera a také byl zvolen.

Volební proces je tímto u konce, volební období všech funkcionářů je čtyřleté.