V úterý 16. února dospěly vyjednávací týmy k níže uvedené dohodě v rámci kolektivního vyjednávání pro rok 2021.

Nárůst celkové odměny zaměstnanců o 3,02 % rozdělený takto:

  1. Nárůst měsíčního výdělku Non-exempt zaměstnanců PAVCCZ o 2,7 %:
  • 0,70 % všem zaměstnancům ve mzdové složce Základní mzda
  • 2,00 % průměrně ve mzdové složce Osobní ohodnocení. Kritériem pro úpravu mzdy bude roční hodnocení zaměstnanců a rozhodnutí nadřízeného.

 

  1. Benefit Cafeteria – nárůst o 2.000 bodů, tj. celkem bude na fiskální rok 2021 poskytnut benefit Cafeteria ve výši 13.000 bodů, což reprezentuje nárůst 0,32 % na celkové odměně.

Nárok vzniká zaměstnancům:

  • 10 000 bodů k 1. 4. 2021,
  • 3 000 bodů k 1. 10. 2021.

Nabídka v rámci Cafeteria 2021 platí pro fiskální rok 2021 a je do dalšího fiskálního roku nepřevoditelná. Nárok na nevyčerpané body k 31. 3. 2022 zaniká. Zaměstnanci si o případný převod nevyčerpaného zůstatku do papírových poukázek Flexi Pass mohou požádat individuálně.

 

  1. Ceny dotovaného jídla – možnost jednorázového zvýšení ceny jídel pro zaměstnance o % odpovídající dojednanému nárůstu mezd na FY2021, tj. o 2,7 % s platností od 1. 11. 2021.