Začátkem listopadu 2020 vyprší čtyřleté funkční období stávajícího Výboru odborové organizace. Z tohoto důvodu stávající Výbor rozhodl o vyhlášení voleb do Výboru odborové organizace.
 
Harmonogram voleb:
18. září                         Vyhlášení voleb a otevření možnosti kandidovat na funkci člen Výboru odborové organizace
5. října 14:00                Uzavření kandidátek
6. října                          Zveřejnění seznamu kandidátů
20. října 10:00 - 15:00  Volby v kanceláři odborové organizace
21. října                        Vyhlášení výsledků voleb
 
Volby se řídí platným Volebním řádem. Na průběh voleb dohlíží Volební komise ve složení Ondřej Tyml - předseda Volební komise a Lukáš Úbl.
 
Kandidáti se mohou hlásit osobně v kanceláři odborů nebo u členů Volební komise, e-mailem na adrese jan.dvorak@eu.panasonic.com nebo telefonem či SMS na čísle 737 218 712.
Členové odborů rovněž můžou za kandidáty navrhovat jiné členy odborové organizace. V takovém případě je podmínkou písemný souhlas navrhované(ho).
 
Icon made by Pixel perfect from www.flaticon.com
 
Za volební komisi Ondřej Tyml