Během jednání poslední Škodní komise bylo zjištěno, že zaměstnanci podniku používají neschválenou pracovní obuv. Jde o modely obuvi, které byly k užívaní v minulosti schválené, avšak nyní již nejsou.

Jako řádnou pracovní obuv je možné používat pouze varianty zobrazené na přiložených obrázcích. Jiné druhy obuvi nejsou přípustné. Může se dokonce stát, že při pracovním úrazu dojde ke krácení náhrady mzdy díky použití neschválené ochranné pracovní pomůcky.

Pokud tedy Vy sami užíváte neschválené modely pracovní obuvi, důrazně doporučujeme si je v co nejkratší době, nejlépe ihned, vyměnit.