V úterý 5. března dospěly vyjednávací týmy k níže uvedené dohodě v rámci kolektivního vyjednávání pro rok 2019.

Nárůst celkové odměny zaměstnanců o 5 % rozdělený takto:

  1. Nárůst měsíčního výdělku zaměstnanců PAVCCZ o 4,05 %:

  • 1,00 % všem zaměstnancům ve mzdové složce Základní mzda

  • 3,05 % průměrně ve mzdové složce Osobní ohodnocení. Kritériem pro úpravu mzdy bude roční hodnocení zaměstnanců a rozhodnutí nadřízeného.

 

  1. Benefit Cafeteria – nárůst o 4.000 bodů, tj. celkem bude na fiskální rok 2019 poskytnut benefit Cafeteria ve výši 9.000 bodů, což reprezentuje nárůst 0,80 % na celkové odměně.

Nabídka v rámci Cafeteria 2019 platí pro fiskální rok 2019 a je do dalšího fiskálního roku nepřevoditelná. Nárok na nevyčerpané body k 31.3.2020 zaniká. Zaměstnanci si o případný převod nevyčerpaného zůstatku do papírových poukázek Flexi Pass mohou požádat individuálně.

 

  1. Věrnostní odměny

  • po odpracování 10 let v PAVCCZ – zvýšení ze 7.000 Kč na 10.000 Kč,

  • po odpracování 15 let v PAVCCZ – zvýšení z 10.000 Kč na 15.000 Kč,

  • po odpracování 20 let v PAVCCZ – zvýšení z 15.000 Kč na 20.000 Kč.

 

  1. Odměna za první odchod do starobního důchodu (po odpracování min. 10 let v PAVCCZ) 4.000 bodů ve formě papírových poukázek Flexi Pass.