V souladu s přijatým harmonogramem voleb do Výboru odborové organizace byly v pondělí 5. října 2020 ve 14 hodin uzavřeny kandidátní listiny. Kandidáti do Výboru odborové organizace jsou:

1. DVOŘÁK Jan, uvolněný předseda odborové organizace

2. HOUŠKA Kamil, process control

3. HOVORKA Jan, výstupní kontrola

4. KUČERA Lukáš, sklad

5. LABECKÝ Tomáš, mechanical engineering

6. PETRŮ Karel, sklad

7. RAJTROVÁ Marie, výroba

8. ZAMBORSKÁ Lubomíra, výroba

Kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí.


Dle platného Statutu odborové organizace je Výbor minimálně pěti, maximálně devítičlenný. Podmínkou zvolení je obdržení nadpoloviční většiny hlasů voličů, kteří se voleb zúčastní.

Volby proběhnou 20. října 2020 od 10 do 15 hodin v kanceláři odborové organizace. Protože jednou z podmínek platnosti voleb je i účast více než 50 % oprávněných voličů, zdvořile vás žádáme, abyste si v uvedeném termínu našli čas a přišli si odvolit. Děkujeme.

 

Za volební komisi Ondřej Tyml