V úterý 26. února proběhlo již čtvrté kolo kolektivního vyjednávání na obchodní rok 2019.  V úvodu kola vyjednávací týmy zrekapitulovaly kolo předcházející.

Následně předložil zaměstnavatel svoji novou nabídku v podobě:

 • Navýšení mezd pro operátory o 4 % s rozložením 3 % do tarifů a 1 % individuálně do osobních ohodnocení,
 • Navýšení mezd ostatním pozicím o 4 % s rozložením 1 % do tarifů a 3 % individuálně do osobních ohodnocení,
 • Akceptace navýšení Věrnostních odměn dle návrhu odborové organizace: 10 tisíc Kč po 10 letech, 15 tisíc Kč po 15 letech a 20 tisíc Kč po 20 letech,
 • 4000 bodů do Cafeterie při odchodu do starobního důchodu,
 • Výměru dovolené ponechat na 5 týdnech,
 • Přesčasy v přesunuté dny využívat dle pracovněprávní legislativy (ponechat stávající stav).

Odborová organizace po přestávce s cílem zajistit garantované udržení reálné mzdy všem zaměstnancům předložila svůj upravený návrh v podobě:

 • Navýšení mezd o 6 % s rozložením 2 % do tarifů, navýšení Cafeterie o 4000 bodů (0,8 % ve mzdách) a navýšení osobních ohodnocení v průměru o 3,2 %,
 • Věrnostní odměny dle původního návrhu (viz. výše),
 • Při akceptaci tohoto návrhu jsme byli ochotni souhlasit s výměrou dovolené 5 týdnů jako doposud,
 • Souhlas se 4000 body do Cafaterie při odchodu do starobního důchodu,
 • Přesčasy v přesunutých dnech chce odborová organizace dále řešit v tomto kolektivním vyjednávání, v následujícím kole předneseme nový návrh.

S návrhem odborové organizace zaměstnavatel nesouhlasil. Vyjednávací týmy se tak sejdou k dalšímu jednání v úterý 5. března od 13 hodin.

Body uzavřené v tomto kole:

 • 4000 bodů do Cafeterie při odchodu do starobního důchodu zaměstnancům, jejichž pracovní poměr trval aspoň 10 let

Na vaše názory a podněty se těšíme na Diskuzním fóru!