Ve středu 5. února proběhlo již třetí kolo kolektivního vyjednávání.

Hned zkraje lze konstatovat, že jednání o podobě nové Kolektivní smlouvy se velmi přiblížilo svému závěru. Vyjednávací týmy našly shodu v téměř celé mzdové části. Dohodli jsme se, že mzdy vzrostou o 3,2 %. Na tarify z toho připadne nárůst o 1,2 % a o 2 % vzrostou v průměru osobní ohodnocení. Dále jsme se pro rok 2020 dohodli na růstu zaměstnaneckého benefitu Cafeterie. Ta bude od 1. dubna navýšena ze současných 9000 bodů na 11000 bodů. Za připomenutí myslím stojí, že Cafeterie začínala 1. dubna 2017 s množstvím 3000 bodů za rok. Novinka v této oblasti je ta, že body nebudou připsány v jednom balíku k 1. dubnu, jak jsme byli zvyklí. Jejich připsání bude rozděleno na dvě části. K 1. dubnu zaměstnanci obdrží 8000 bodů a k 1. říjnu 3000 bodů.

Úplná dohoda ještě není v bodu Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění. Odbory požadují navýšení příspěvku na 700 Kč, zaměstnavatel aktuálně nabízí 650 Kč. Pokud bychom se se zaměstnavatelem dohodli na příspěvku v nejvyšším pásmu 700 Kč měsíčně, znamenalo by to celkový růst mezd o 4 %. Jisté naopak asi je, že v obchodním roce 2020 dozná změn provoz Ošetřovny. Zaměstnavatel hledá nové možnosti a modely poskytování první pomoci zaměstnancům. S vedením společnosti jsme se dohodli, že se budeme na tvorbě nové podoby poskytování první pomoci velice úzce podílet tak, aby zdraví zaměstnanců nebylo nijak v ohrožení a aby všichni měli všechny informace, jaké mají mít.

Kolektivní vyjednávání bude pokračovat v pondělí 10. února a na programu zbývá k řešení poslední bod. O výsledcích budete samozřejmě informováni.