Ve čtvrtek 21. února 2019 proběhlo třetí kolo podnikového kolektivního vyjednávání. 

V úvodu tohoto kola zaměstnavatel vyhodnotil návrh odborové organizace z předchozího kola. Na základě jednání se rozhodl upravit návrh na zvýšení mezd následovně:
Zaměstnavatel v tomto kole jednání nabídl růst mezd o 3,4 % s tím, že u operátorů a LL by byla část růstu realizována v tarifech a část v osobních ohodnoceních + 0,4 % formou navýšení Cafeterie (2000 bodů), u ostatních skupin by šlo o navýšení pouze osobních ohodnocení v průměru, tedy ne všem zaměstnancům + 0,4 % formou navýšení Cafeterie (2000 bodů). Celkový počet bodů Cafeterie by tak činil 7000 bodů (=7000 Kč) na rok pro všechny skupiny zaměstnanců.


Zaměstnavatel dále navrhl zavedení odměny při odchodu do starobního důchodu po více než 10 letech trvání pracovního poměru, a to ve výši 2000 bodů do Cafeterie (v okamžiku odchodu do důchodu se tedy jedná o vydání poukázek v hodnotě 2000 bodů).

Odborová organizace upravila po zvážení předložených argumentů a delší poradě své požadavky takto:

  • Růst mezd o 7 %,
  • Zákaz nařizování přesčasů ve volných dnech, které vznikly přesunutím pracovní směny na sobotu, nebo vhodná náhrada za zrušené volno
  • Navýšení základní výměry dovolené o 2 dny,
  • Navýšení Věrnostních odměn na 10 tisíc Kč po 10 letech, 15 tisíc Kč po 15 letech a 20 tisíc Kč po 20 letech,
  • Odměna při odchodu do starobního důchodu po více než 10ti letech trvání pracovního poměru, a to ve výši 10000 bodů do Cafeterie (v okamžiku odchodu do důchodu se tedy jedná o vydání poukázek v hodnotě 10000 bodů)

Žádný z bodů nebyl uzavřen.

Čtvrté kolo vyjednávání proběhne v úterý 26. února od 13:00 hod.