Ve středu 29. ledna proběhlo druhé kolo podnikového kolektivního vyjednávání.

Během tohoto kola jsme zaměstnavateli potvrdili souhlas s prodloužením prodeje dotovaných vod. Ten místo 1. července bude zahájen již 1. června a ukončen bude standardně 31. srpna. Dále jsme byli schopni souhlasit se zněním ustanovení o nařizování přesčasové práce. Do Kolektivní smlouvy se nově dostane ustanovení, které dříve bylo součástí Pracovního řádu, a sice že nařízený přesčas musí být zaměstnancům oznámen aspoň 1 den předem, v kratší době pouze se souhlasem odborové organizace.

Odbory nesouhlasí s návrhem zaměstnavatele, aby byly ceny obědů zaměstnancům v případě potřeby navyšovány max. o procento růstu mezd v daném roce. Zaměstnavatel tento bod stáhl z projednávání. Dohodli jsme se, že v případě potřeby úpravy cen stravování budeme každý případ projednávat a posuzovat zvlášť. Z jednání jsme stáhli i ustanovení o mírnějším krácení Motivačního bonusu osob zdravotně znevýhodněných.

Názorový rozpor ve vyjednávání zatím máme v otázce navýšení mezd. Odbory aktuálně požadují růst mezd ve výši 5 % s rozdělením na poloviny mezi tarif a osobní ohodnocení. Zaměstnavatel nabízí 2,8 % s tím, že o 1% by vzrostly tarify a o 1,8 % osobní ohodnocení. Shodu jsme zatím nenalezli ani v otázce Cafeterie. Zaměstnavatel zde sice navýšil svůj původní návrh zpět na 9000 bodů za rok, odbory však požadují navýšení na 12000 bodů. Dohodu zatím nemáme ani v tom, zda výplatu Cafeterie dělit, jak požaduje zaměstnavatel a případně jakým poměrem, anebo ji zachovat v jednom kuse, jak chtějí odbory. 

Velkého přiblížení jsme dosáhli u benefitu příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění a doplňkové penzijní spoření. Odbory zde snížily svůj původní požadavek a nyní navrhují, aby v posledním pásmu vzrostl příspěvek zaměstnavatele na 750 Kč při platbě zaměstnance minimálně 300 Kč. Původně jsme chtěli příspěvek 1000 Kč. Zaměstnavatel nabízí příspěvek ve výši 700 Kč.

Zbývají dva poslední body, které projednáváme. Jsou to budoucí režim provozu ošetřovny, kde zaměstnavatel hledá možné cesty v této oblasti do budoucna a věrnostní odměny, kde navrhujeme zavedení paušální odměny u každého výročí násobku pěti let v ekvivalentu 1000 Kč za jeden rok (kromě prvního pětiletého výročí). U těchto obou bodů zatím trvá rozpor.

Kolektivní vyjednávání bude pokračovat třetím kolem ve středu 5. února.