Ve čtvrtek 14. února 2019 proběhlo druhé kolo podnikového kolektivního vyjednávání. V úvodu tohoto kola zaměstnavatel deklaroval, že s výjimkou projednávaných bodů nerozporuje pokračování ani jednoho ze zaměstnaneckých benefitů, které jsou již v Kolektivní smlouvě sjednány.

Druhé kolo jednání nepřineslo žádný výrazný posun. Odborová organizace upustila od požadavku na růst odpoledního a nočního příplatku a také od snížení týdenní pracovní doby v jednosměnných provozech. Dále jsme specifikovali návrh na zavedení finančního nebo věcného daru při odchodu do starobního důchodu po více než 10 letech trvání pracovního poměru, a to ve výši 1000 Kč za každý odpracovaný rok.

Ohledně růstu mezd zaměstnavatel nepředložil žádnou novou nabídku, stejně tak neučinila ani odborová organizace.

Vyjednávání bude pokračovat ve čtvrtek 21. února ve 14 hodin.