www.zokovopanasonik.cz :: DaRK ZO (19.12.2018 - 08:31)

DaRK ZO

Dozorčí a revizní komise (dále jen DaRK) je povinně ustaveným orgánem odborové organizace Panasonik Plzeň. Jejím úkolem je zejména kontrola stavu účetnictví, kontrola správnosti vedení účetnictví a správnosti pořizovaných účetních záznamů. DaRK odborové organizace Panasonik Plzeň má za úkol dále kontrolovat dodržování Stanov OS Kovo a dalších interních závazných předpisů, jako je Statut ZO, Zásady hospodaření a Volební řád, schvaluje Rozpočet ZO ještě před jeho předložení nejvyššímu rozhodujícímu orgánu ZO - Konferenci. DaRK odborové organizace Panasonik Plzeň je na výboru ZO Panasonik Plzeň plně nezávislá. V čele DaRK je předseda DaRK.

DaRK v případě zjištěných nedostatků upozorňuje výbor ZO a předsedu ZO a kontroluje odstranění těchto nedostatků. V případě zjištěného účetního rozdílu v hotovosti a/nebo na účtu vyšší než 5000 Kč má DaRK povinnost informovat orgány činné v trestním řízení a OS Kovo v Praze.

Dozorčí a revizní komise odborové organizace Panasonik Plzeň:

Robin Roučka

Telefon: 594

Funkce: předseda DaRK

Pracoviště: QC outgoing

 

Ondřej Tyml

Telefon: 567

Funkce: člen DaRK

Pracoviště: QC patrola