www.zokovopanasonik.cz :: Příspěvek na pojištění odpovědnosti (19.12.2018 - 08:00)

Příspěvek na pojištění odpovědnosti

Každý z nás je jen člověk a každý dělá chyby. To se nám bohužel nevyhýbá ani v zaměstnání. Někdy svojí chybou můžeme zaměstnavateli dokonce způsobit finanční škodu. Zaměstnavatel je dle Zákona oprávněn náhradu takové škody po zaměstnanci vymáhat, a to až do 4,5 násobku příjmu zaměstnance. Odborová organizace přispěje svým členům na uzavření pojistky odpovědnosti za způsobenou škodu zaměstnavateli 25% ročního pojistného, max. však 300 Kč. Výplata je možná po předložení okopírované pojistné smlouvy.