www.zokovopanasonik.cz :: Ostatní (19.12.2018 - 08:40)

Ostatní

Sem patří třeba možnost účastnit se akcí a soutěží pořádaných Odborovým svazem Kovo, ale i možnost čerpat různé sociální dotace poskytované OS Kovo - např. v roce 2002 vyplatil OS Kovo svým členům téměř 6 miliónů Kč v náhradách za škody způsobené povodněmi.