www.zokovopanasonik.cz :: Členství v ZO (19.12.2018 - 08:36)

Členství v ZO

Odborová organizace Panasonik Plzeň sdružuje své členy - zaměstnance Panasonicu Plzeň. Kolektivní vyjednávání jsme ze zákona povinni vést za všechny zaměstnance, nikoli jen za členy odborů.

Členství v odborech má však řadu výhod , kterých zaměstnanec odborově neorganizovaný nemůže nikdy využít, např.:

  • Zastání a zastupování před zaměstnavatelem v případě potíží a sporů
  • BEZPLATNÁ právní a odborná pomoc (pracovní právo, sociální právo, bydlení, daně, ...)
  • Podpora činnosti odborové organizace - čím více zaměstnanců vyjádří odborům svoji podporu členstvím, tím snazší pozici mají odbory při vyjednávání se zaměstnavatelem - toto platí samozřejmě i obráceně...
  • Možnost odečíst si zaplacené členské příspěvky od základu daně z příjmu
  • Možnost využívat členských výhod připravovaných odborovou organizací v průběhu roku, v současnosti jsou to například:

Mimo výše uvedená členská zvýhodnění organizujeme i turnaje v sálové kopané, turnaje v šipkách, apod. Uvažujeme i o bowlingu a jiných možných mimopracovních aktivitách. Více po přihlášení v sekci Kultura a sport.

Stát se členem odborové organizace je velice jednoduché. Stačí buď navštívit kancelář odborů Panasonik Plzeň a zde si vyplnit přihlášku, anebo můžete jednoduše vyplnit elektronickou přihlášku. Na ní se svým podpisem mimo jiné zavazujete k dodržování povinností člena OS KOVO mezi něž patří: neřešit na členských schůzích nebo konferencích své osobní záležitosti, platit řádně příspěvky člena OS KOVO a zúčastnit se stávky, se kterou jste svým podpisem souhlasili.

Odborová organizace Panasonik Plzeň v současné době sdružuje celkem více než 520 členů.

graf_jen_2010_400